STRELA JE SADA ELEKTRIČNA!

U korak sa svetom.
Tim Drumske Strele ponosno započinje sezonu sa električnim vozilom, prvim ikada napravljenim u Srbiji!
Od osnivanja takmičenja Formula Student, najprestižnijeg inženjerskog takmičenja studenata, pa do danas, takmičenje i vozila su pratila inovacije na polju auto-moto sporta u svetu.
Tako je i danas, i zato vas sa zadovoljstvom obaveštavamo da je naša Drumska Strela sada električna!
Ako ste ljubitelji auto-moto sporta, studirate na Univerzitetu u Beogradu i želeli biste da budete deo našeg tima, ovo je trenutak za Vas!

KONKURS 2022

Tim Drumske Strele raspisuje konkurs za prijem novih članova u sledeće podtimove:

    • – Šasija i oslanjanje
  • – Pogon, softver i elektronika
  • – Aerodinamika i dizajn
  • – Marketing i sponzorstva

Nemoj da te veličina projekta uplaši. Bitna je inicijativa, želja za sprovođenjem ideja u delo, kao i entuzijazam i spremnost na timski rad. U podtimovima je veoma poželjno neko specifično znanje materije i programa. Prijavite se i budite članovi tima koji će ponosno predstavljati prvo električno vozilo na 4 prestižna evropska takmičenja.

Konkurs je otvoren do 13.3. 2022. Nadamo se da ćete se pronaći u nekom od podtimova.

PODTIMOVI/POZICIJe

MARKETING I SPONZORSTVA

Želiš da spoznaš marketing najvećeg studentskog projekta u Srbiji? Misliš da možeš da pomogneš da celom svetu na pravi način kažemo ko smo i šta radimo? Biznis plan je jedna od disciplina na takmičenjima koju mi obrađujemo, a pored toga ovo je pravo mesto gde tvoja kreativnost na bilo kom segmentu može doći do izražaja.

Ukoliko se snalaziš u CSS-u i HTML-u, umeš da namestiš da se to lepo vidi i na telefonu, radićeš sa nama na vebsajtu Drumske Strele. Ponekad ćemo slati newsletter pa bi bilo dobro da ti to nije strano. Usko ćeš sarađivati sa grafičkim dizajnerima, kao i PR timom za društvene mreže kada su upitanju objave na sajtu i dizajn istog.

Jedna od disciplina na Formula Student takmičenjima je izrada Biznis plana. Sa ekipom ćeš direktno donositi poene timu, braniti biznis plan pred poznatim inženjerima i učestvovati u ostvarivanju uspeha. Radićeš na kreiranju kompletnog Biznis plana, pripremaćeš njegovu odbranu, prezentaciju i kreativno predstaviti primenu našeg vozila. 

Tvoja glavna veština jeste da rečima kreativno preneseš svetu i svim ljudima sve o našem trudu, radu i zalaganju da ovaj projekta uspe. Sarađivaćeš sa celim timom marketinga, pisati tekstove za sajt Drumske Strele, razne portale, novine, intervjue, prezentacije, objave na društvenim mrežama i na taj način prezentovati sve na čemu radimo.

POGON, SOFTVER I ELEKTRONIKA

Intresuje te razvoj najaktuelnije teme današnjice o električnim vozilima? Zanima te inženjerstvo u oblasti High Voltage sistema i litijumskih ćelija? Da li te zanima projektovanje štampanih ploča (PCB-ova) kao i pisanje softvera za razne podsisteme električnog vozila? Možda interesovanja gajiš u oblasti Torque Vectoring algoritama upravljanja? Tražimo ljude koji žele da pretvore svoje ideje u inovativne tehnologije i rešenja i to na pozicijama:

Pozicija podrazumeva pisanje softvera za mikrokontrolere različitih namena u vozilu. Neki od sistema imaju za ulogu nadzor baterija visokog i niskog napona, telemetriju, upravljanje sistemom hlađenja, grafičko prikazivanje stanja vozila na ekranu… Tehnički dizajn i implementacija komunikacije među svim podsistemima u vozilu. Pozicija zahteva poznavanje programskog jezika C/C++.

Pozicija podrazumeva definisanje zahteva, osmišljavanje šema električnih kola, dizajn štampanih ploča za sisteme unapred poznatih funkcionalnosti u vozilu. Uloga embedded hardware engineer-a zasniva se na radu u alatu Altium Designer kao i na praktičnom laboratorijskom radu (asemblaža štampanih ploča). Sva navedena znanja se stiču kroz edukacije po ulasku u tim i nisu neophodna. Neophodno je poznavanje osnovnih principa elektronike, a poželjno je znanje bilo kog alata za dizajn štampanih ploča.

Izrada planova testiranja hardverskih i softverskih funkcionalnosti svih podsistema ponaosob kao i integracionog testiranja celokupnog sistema vozila. Pozicija omogućava veliki stepen slobode pri izboru alata i metoda verifikacije. Verifikacija se sastoji od provera osnovnih funkcionalnosti hardvera, pisanja softvera za testiranje pojedinačnih podsistema kao i provera ispravnosti rada sistema kao celine.

Pozicija podrazumeva ispitivanje rada i podešavanje parametara motora i invertora, ispitivanja motora i sistema za hlađenje u laboratorijskim uslovima, a nakon toga i integraciju pogonskog sistema u samo vozilo. Implementacija i optimizacija algoritma upravljanja momentom (torque vectoring) radi postizanja maksimalnih performansi vozila na stazi je još jedna od mogućih uloga electric drivetrain engineer-a. Potrebno poznavanje osnovnih principa rada električnih mašina.

Pozicija podrazumeva projektovanje i asemblažu baterije visokog napona za pogon vozila, ispitivanje ponašanja baterije pri različitim uslovima rada (temperatura, struja pražnjenja), izradu termalnih simulacija ponašanja baterije kako bi se optimizovao koncept sistema hlađenja i postigle maksimalne performanse. Jedan od zadataka High voltage battery engineer-a je ispitivanje parametara ćelija kao i unapređenje trenutnog koncepta, implementacija algoritma za procenu napunjenosti baterije. Poželjno poznavanje rada sa visokonaponskim sistemom u pogledu sigurnosti.

Pozicija podrazumeva akviziciju različitih signala senzora, obradu dobijenih signala, optimizaciju podsistema vozila na osnovu dobijenih merenja, rad sa merenjima GPS-a, akcelerometra i žiroskopa radi praćenja brzine i pozicije vozila, poboljšanje algoritma upravljanja motorima na osnovu simulacija kretanja vozila kao i izradu HIL modela vozila radi provere ispravnosti rada sistema upravljanja momentom. Poželjno poznavanje osnova obrade signala, automatike kao i rada u Simulinku.

ŠASIJA I OSLANJANJE

U sklopu ovog podtima, imaćeš priliku da radiš na projektovanju sistema oslanjanja, upravljanja i kočenja, samoj šasiji vozila, ergonomiji, prenosniku snage, i naravno, na izradi i testiranju svih ovih sistema. Kroz ovaj podtim steći ćeš mnoga praktična znanja, i umeća. Pozicije za prijavu u ovom podtimu su

Za rad na dinamičkim modelima vozila i njihovoj analizi, znanje iz 3D modeliranja u okviru softverskih paketa CATIA i/ili SolidWorks će ti biti neophodno.Da bi uspešno ispunjavao sva zaduženja u okviru ove pozicije, podrazumeva se znanje iz osnova dinamike vozila,a za neka se očekuje i znanje rada u Excelu. Kako bi se uspešno izborio sa svim izazovima prilikom rada na ovoj oblasti, poželjno je iskustvo ili želja za radom u Adams-u.

Sistemi oslanjanja, upravljanja i kočenja predstavljaju srž svakog drumskog vozila. Rad na ovim oblastima direktno utiče na ponašanje vozila na stazi i njegove performanse, a samim tim i na vremena koja se ostvaruju u dinamičkim disciplinama na takmičenjima. Projektovanje sistema oslanjanja, upravljanja i sistema kočenja je vrlo izazovan zadatak, kao i analize kinematike i dinamike ovih sistema, za koji su ti potrebna znanja iz sistema vozila, dinamike vozila, ali i osnova motornih vozila. Zbog projektovanja delova u okviru ovih kompleksnih sklopova, podrazumevano je poznavanje rada u nekom od softvera za 3D modeliranje poput CATIA-e i SolidWorks-a.

Prenos snage od elektromotora ka točkovima vozila uz što manje gubitke i određenu redukciju broja obrtaja, podrazumeva postojanje pouzdanog prenosnika veoma složene konstrukcije. Kako bi se uspešno bavio projektovanjem ovakvog sistema, potrebno je da poseduješ znanja iz oblasti mašinskih elemenata, otpornosti konstrukcija i mašinskih materijala. Osnovni alat za rad na projektovanju ovakvog sistema su softveri za 3D modeliranje (CATIA , SolidWorks), ali je poželjno da imaš i interesovanje ili iskustvo u radu sa programom KISSsoft.

Naše vozilo se sastoji iz više hiljada delova u medjusobnoj korelaciji. Kako bi svaki deo u potpunosti ispunio svoju svrhu, tolerancije dela, način izrade i montaže su od velike važnosti. Preduslov za adekvatno projektovanje i izradu delova su kvalitetan model, tačna i uredna tehnička dokumentacija i optimalna tehnologija izrade. Za rad u ovoj oblasti neophodno je poznavanje rada u CAD programima (CATIA,SolidWorks) i znanja iz tehnologije mašinske obrade. Pošto pojedine delove sami izrađujemo u našoj radionici poželjno je interesovanje za rad na alatima za mašinsku obradu.

Noseći sistem naše formule predstavlja monokok, odnosno šasiju od kompozitnih materijala. Projektovanje ovakve šasije je veoma zahtevno ali sa sobom nosi i mnoge benefite među kojima treba izdvojiti malu masu konstrukcije i visoku torzionu krutost, uz što bolje aerodinamičke karakteristike. Za projektovanje ovog sistema biće ti potrebna znanja iz osnova otpornosti materijala i konstrukcija, a poželjno je da poseduješ i osnovna znanja iz oblasti kompozita. Pošto se konstrukcija i oblik šasije sastoje iz niza složenih površina , pored podrazumevanih znanja potrebnih za rad u programima za 3D modeliranje (CATIA, SolidWorks), poželjno je da imaš iskustva ili interesovanja vezana za Generative shape design.

Ova pozicija, kako i zvuči, jeste sklop osnova mehanike fluida i termodinamike. Ovde ćeš se baviti projektovanjem sistema za hlađenje na našoj formuli, u šta spada hlađenje baterija, invertora i elektromotora. Na efikasnost rada ovog sistema utiče veliki broj raznovrsnih faktora. Za potrebe projektovanja i modeliranja ovog sistema potrebna su ti znanja u radu na programima CATIA i/ili SolidWorks. Kako bi ovaj sistem bio adekvatno tesitran i analiziran u procesu projektovanja, poželjno je da poseduješ iskustvo u radu ili želju za radom na CFD analizama. 

AERODINAMIKA I DIZAJN

Da li želiš da unaprediš ili stekneš znanja iz aerodinamike i kompozitnih materijala? Kroz rad sa članovima ovog podtima moći ćeš da u potpunosti upoznaš aerodinamiku i projektuješ aeropaket prve električne formule u Srbiji. U ovom procesu naučićeš rad u programima za projektovanje, strukturalnu i CFD analizu poput Catia-e, Ansys-a i SolidWorks-a. Proizvodnja aeropaketa će ti omogućiti detaljno upoznavanje sa kompozitnim materijalima i procesom 3D štampe.
U ovom podtimu postoje pozicije: Aerodinamika i kompozitni materijali

Za sve pozicije, neophodna je motivisanost, želja za radom i želja za konstantnim učenjem i usavršavanjem svojih znanja i veština!Ukoliko nisi u mogućnosti da dostaviš slike indeksa, to ćeš učiniti naknadno.
Ukoliko dođe do problema sa formom za prijavu, molim te da potrebne podatke pošalješ na konkurs2022@stt.org.rs. Hvala 🙂

KONKURS JE ZATVOREN!

Hvala svima na velikom interesovanju. Potencijalni kandidati će dobiti dalja upustva vezana za intervjue i testove, stoga molimo sve prijavljene da redovno prate mejlove.