Tim "Tenfore Drumska Strela" raspisuje konkurs za nove članove za svoju jubilarnu desetu sezonu!

Raspisujemo konkurs za nove članove. Naš tim ove godine radi na dva projekta: Formula sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem (C tim), i formula sa Elektro-pogonom (E tim). Potrebni su nam članovi za svaki od timova.
Konkurs je otvoren od 01. do 13. oktobra.


AERODINAMIKA I DIZAJN

AERODINAMIKA I DIZAJN

Pozicije:

Pozicije:


Na poziciji CFD inženjera može se očekivati: vršenje simulacija aeropaketa trkačkog vozila u CAE paketima, analiza rezultata simulacija, konstantna komunikacija sa projektantima radi usavršavanja modela aeropaketa

FEM Inženjer bi imao priliku da: koristi MKE pri proračunu kompozitnih konstrukcija i analizom istih rezultata u CAE softverskom paketu, dimenzioniše kompletni aeropaket, vrši fizička ispitivanja kompozitnih materijala

Uloga osobe za 3D štampu: proučavanje modernih načina izrade delova trkčakog vozila, nadgledanje i upravljanje izradom svakog dela vozila koje se izrađuje na 3D štampaču, mogućnost rada sa različitim filamentima i izbor pogodnih materijala za izradu

Aerodinamičar se bavi: ispitivanjima kao na primer aerotunelsko ispitivanje koje obuhvata veliki broj odgovornih manjina, projektovanje delova aeropaketa u CAD softverskom paketu

Inženjer za kompozitne materijale: pravi izbor pogodnih vlakana za određene delove konstrukcije vozila, usko sarađuje sa FEM inženjerom, se aktivno bavi testiranjem materijala, izrađuje kompozitne delove vozila
*Odaberi barem jednu željenu poziciju.
MARKETING I SPONZORSTVA

MARKETING I SPONZORSTVA

Pozicije:

Pozicije:


Osmislit i razviti biznis model (na temu kako biste nekome prodali trkačko vozilo) i odbraniti ga pred sudijama na takmičenju u disciplini ,,Prezentacija Biznis plana’’.

 • Dizajn promo materijala i priprema za štampu
 • Dizajn vizuala i postova za društvene mreže
 • Website dizajn
 • Dizajniranje timske garderobe
 • Car livery dizajn

 • Fotografisanje i obrada fotografije
 • Snimanje video materijala i video-montaža
 • Kreiranje 2D/3D animacija

Primarno zaduženje IT osobe u Marketingu je održavanje i unapređivanje sajta Drumske Strele i sajta Električne Strele. Sekundarno i ništa manje bitno zaduženje je administracija cloud infrastrukture celog tima(Trello, Google Cloud, Slack).

Zadatak predstavlja celokupan proces planiranja, obezbeđenja, kontrole i evidencije snadbevanja i zbrinjavanja materijalnih sredstava i organizacija transporta ( saobraćajnih službi).

 • Copywriting (pisanje tekstova za web-stranicu, časopise, prezentacije...)
 • Odnosi sa medijima (pisanje saopštenja za javnost, organizacija gostovanja i snimanja, pisanje i priprema sadržaja za javnost, press clipping...)
 • Društvene mreže (objava aktuelnosti, osmišljavanje i realizacija promotivnih kampanja)
 • Organizacija timskih događaja

 • Komuniciranje sa postojećim sponzorima i traženje novih sponzorstava
 • Pisanje i slanje dopisa potencijalnim sponzorima
 • Odlazak na sastanke i ugovaranje sponzorstava
 • Prijavljivanje na konkurse
 • Kreiranje strategije prikupljanja sredstava
*Odaberi barem jednu željenu poziciju.
ELEKTRONIKA

ELEKTRONIKA

Pozicije:

Pozicije:

Software
 • Programiranje mikrokontrolera u C/C++ jeziku korišćenih u telemetrijskim podsistemima.
 • Unapređenje postojećih rešenja.
 • Testiranje ispravnosti rezultata dobijenih na osnovu kodova van vozila i u njemu.
 • Programiranje aplikacije u C# jeziku za prikaz rezultata dobijenih tokom vožnje.
 • Dizajn grafičkog korisničkog interfejsa za PC aplikaciju.
 • Analiza postojećih rešenja simulatora automobila sa softverske i hardverske strane.
 • Konstrukcija simulatora i prilagođavanje softvera potrebama i mogućnostima tima.
 • Analiza podataka dobijenih prilikom vožnje formule.
 • Pisanje MATLAB i PYTHON skripti za rekonstrukciju staze na osnovu podataka sa GPSa, kao i skripti za analizu podataka sa senzora radi daljeg unapređenja dizajna vozila.
Hardware
 • Osmišljavanje logike za sisteme koji pomoću senzora prate stanje vozila u realnom vremenu.
 • Projekovanje uređaja za kontrolu i praćenje stanja vozila u softverskom paketu Altium Designer.
 • Lemljenje i testiranje projektovanih podsistema.
 • Projektovanje 2D šeme ožičavanja vozila, kao i 3D modela u CAD softveru Catia.
 • Dizajniranje uređaja za razvod struje po vozilu.
 • Projektovanje niskonaponske baterije vozila.
 • Proračun kapaciteta, odabir načina povezivanja baterija, projektovanje sistema za praćenje stanja baterije, projetovanje hlađenja, izrada 3D modela baterije u softverskom CAD alatu Catia.
*Odaberi barem jednu željenu poziciju.
ŠASIJA, OSLANJANJE I POGON

ŠASIJA, OSLANJANJE I POGON

Pozicije:

Pozicije:


Ova pozicija je otvorena za električno vozilo
Prioritet imaju studenti sa smera "Termotehnika"

Ova pozicija je otvorena za električno vozilo
Prioritet imaju studenti sa smera "Termotehnika"

 • Poznavanje osnova rada motora sa unutrasnjim sagorevanjem
 • Simulacija i optimizacija radnih procesa motora pomocu softverskih paketa Ricardo, Wave, AVL boost
 • Projektovanje i izrada pomocnih sistema na motoru: usisnog i izduvnog sistema, sistema za napajanje gorivom, sistema za hladjenje, sistem za podmazivanje motora, sistema za promenu stepena prenosa

Bavi se projektovanjem nosača točka i glavčine i pravljenjem 3D modela sklopa točka. MKE analize isprojektovanih delova i validacija MKE analiza ispitivanjem na stazi. Pored toga se radi projektovanje kočnih diskova i kačenja nosača točkova za ramena. Izrada tehničke dokumentacije projektovanih delova.

Bavi se projektovanjem i modeliranjem nosećeg sistema vozila. Radi analize konačnih elemenata resetkaste konstrukcije 1D i 3D. Ispitivanje torzione krutosti nosećeg sistema. Uz to mu je zadatak da napravi kalup za izradu nosećeg sistema, kao i veliko učešće u samoj proizvodnji.

Bavi se projektovanjem kinematskog modela oslanjanja, proračunom prigušnih i elastičnih elemenata oslanjanja. Pravljenje simulacije kretanja vozila i validacija simulacije ispitivanjem na stazi. Projektovanje prednjeg i zadnjeg stabilizatora. Pravljenje tehničke dokumentacije za projektovane delove. Ispitivanje različitih podešavanja vozila na stazi.

Bavi se pravljenjem matematičkog modela, kao i 3D modelom sistema upravljanja. Projektuje prenosni mehanizam sistema upravljanja. Radi MKE analize nosača sistema upravljanja i delova prenosnog mehanizma. Pravljenje tehničke dokumentacije za projektovane delove. Ispitivanje različitih podešavanja vozila na stazi.

Predstavljaju vezu izmedju firmi za proizvodnju delova vozila i podtima. Ocenjivanje kvaliteta izrade delova za vozilo. Pomažu ostalim članovima oko projektovanja delova, savetima oko izbora materijala, dimenzija delova, kao i pogodnosti delova za izradu. Provera tehničke dokumentacije. Učestvuju u izradi delova i sklapanju samog vozila.
*Odaberi barem jednu željenu poziciju.
*Klikni na željeni tim.

Formula student tim Univerziteta u Beogradu predstavlja inovativni projekat na kome rade studenti sa čak 9 različitih fakulteta, koji su prethodnoj sezoni imali priliku da se susretnu sa praktičnom primenom znanja stečenog tokom školovanja. Zahvaljujući dobroj tehničkoj opremljenosti samog tima, studenti će biti u prilici da nauče korišćenje različitih tehnologija, alata i veština koje će im pomoći u budućoj profesionalnoj karijeri. Nov bolid, a i sami studenti se svake sezone takmiče na međunarodnim Formula Student takmičenjima, koji se održavaju u Holandiji, Nemačkoj, Italiji i drugim zemljama Evrope u konkurenciji sa više od 600 univerziteta iz celog sveta. Dosadašnjih osam vozila i 19 takmičenja govore mnogo o posvećenosti, ambicioznosti i upornosti da jedan ovakav projekat i dalje svake sezone napreduje i postiže još bolje rezultate.