Rekapitulacija takmičarske sezone 2022

Takmičenja predstavljaju naš završni I najznačajniji test. Na njima vidimo da li se naše ideje I sav rad koji smo uložili u projekat u prethodnih godinu dana nalaze na pravom putu. Budući da smo ove godine takmičenja otišli sa elektro vozilom, koje ne samo da je prvo elektro vozilo izrađeno u Srbiji nego i je i prvo vozilo u Srbiji koje je izrađeno od kar- bonskih vlakana značaj je bio neuporedi- vo veći.

 

Ove godine kvalifikovali smo se na 4 evropska takmičenja u Nemačkoj, Holandiji, Madarskoj i Hrvatskoj.

Prva stanica Asen. Elektro vozilo Drumske strele je učestvovalo na svom prvom takmičenju u Holandiji. Na žalost, zbog određenih tehničkih problema koji su se javili pri dolasku u Holandiju nismo bili u stanju da se takmičimo, ali je naše vozilo izazvalo veliko interesovanje kako kod sudija, tako I kod drugih timova upravo zbog činjenice da je studentski tim taj koji je izradio prvu monokok šasiju kao i elektro vozilo u Srbiji.

Samo dve nedelje kasnije, Strela se našla i na Alpe Adria takmičenju u Hrvatskoj. Još jednom smo dobili potvrdu našeg rada prolaskom Mehaničkog tehničkog pregleda, Tehničkog preleda za bateriju kao i Tehničkog pregleda za elektroniku. Kao i na prethodnim, i ovde je naše vozilo izvazvalo veliko interesovanje i pored kolega iz drugih timova i same sudije su pohvalile kako ideju i koncept vozila, tako i samo vozilo i njegove karakteristike.

U avgustu, naša formula se takmičila i na svetski poznatoj stazi Hungaroring. Uspešno smo prošli Tehnički pregled akumulatora i Mehanički tehnički pregled. Činjenica na koju smo posebno ponosni jeste to što su Baterija i BMS (battery management system) zadovoljili standard takmičenja. Ovo nam je bila značajna potvrda našeg rada budući da je ovo naše prvo elektro vozilo I da su celokupnu elektroniku kao I samu bateriju u potpunosti izradili student.

Kada sve podvučemo, ovo je bila izuzetno značajna godina za nas. Pokrenuli smo svoje prvo elektro vozilo, učestvovali na brojnim takmičenjima i dobili potvrdu od sudija i drugih timova da je naš projekat na pravom putu.