Svečano potpisivanje ugovara sa kompanijom Rivian

        Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je 13. decembra 2023. godine potpisan sporazum o saradnji sa kompanijom Rivian. Potpisivanje je obavljeno u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta i prvi mentor tima „Drumska Strela“, obratio se prisutnima izražavajući posebnu zahvalnost kompaniji Rivian. Gospodin Wassym Bensaid, potpredsednik Razvoja softvera u kompaniji Rivian, obratio se članovima tima ističući njihovo zadovoljstvo početkom saradnje.

        Rivian, kompanija koja proizvodi električna avanturistička vozila, podržava naš tim omogućavajući studentima da stiču znanje i veštine tokom svojih akademskih godina. Ova saradnja nam omogućava da konstruišemo naš električni formula automobil. Bogdan Čarapić, predsednik Udruženja za studentska tehnička takmičenja i koordinator Studentskog centra izvrsnosti, istakao je važnost uključivanja studenata u vanškolske aktivnosti, ukazujući na prednosti stečenih znanjem i tehničkim veštinama. Ovim sporazumom ulazimo u novo poglavlje za naš tim, izražavajući zahvalnost kompaniji Rivian na poverenju koje nam je ukazano. Nadamo se dugoj i uspešnoj saradnji u budućnosti.