U sezoni 2019, tim broji više od 50 studenata, sa 9 fakulteta Univerziteta u Beogradu. U pitanju su Mašinski, Tehnološko-metalurški, Elektrotehnički, Ekonomski, Arhitektonski, Pravni, Matematički fakultet, Vojna akademija,
kao i Fakultet organizacionih nauka.

BITI DEO TENFORE DRUMSKE STRELE

Biti deo tima, znači dobiti zaduženja i obaveze, proučavati sve ranije postignuto i slušati sve savete i kritike, a zatim izaći sa novim idejama i planovima, i doneti konkretno poboljšanje. Nezavisno od toga u kom podtimu neko radi, svi su okupljeni sa zajedničkim ciljem, te se međusobno pomažu i podučavaju. Kako bi se novi članovi što bolje upoznali sa projektom, održavaju se edukacije i testovi. Tenfore Drumska Strela pruža puno toga, ali je istovremeno veoma zahtevna i od studenata traži vreme i punu posvećenost. Naravno, sav uložen trud se na kraju pretoči u neprocenjivo iskustvo, koje svi članovi ponesu sa sobom i koje im puno znači u daljoj karijeri.

Kosulja sa logoom Drumske Strele

  STRUKTURA TIMA  

 • Lazar Stojnić
  Rukovodilac C Tima
  Lazar Stojnić
 • Nikola Novaković
  Rukovodilac E Tima
  Nikola Novaković

C TIM - AERODINAMIKA I DIZAJN

 • Stefan Rašić
  Koordinator tima za Aerodinamiku i Dizajn
  Stefan Rašić
 • Nikola Nikolić
  Nikola Nikolić
 • Đorđe Međedović
  Đorđe Međedović
 • Nikola Rajić
  Nikola Rajić
 • Antonije Mitrović
  Antonije Mitrović
 • Željko Račić
  Željko Račić

E TIM - AERODINAMIKA I DIZAJN

 • Milana Šumarac
  Koordinator tima za Aerodinamiku i Dizajn
  Milana Šumarac

C TIM - ŠASIJA I OSLANJANJE

 • Nemanja Topalović
  Koordinator tima za Šasiju i Oslanjanje
  Nemanja Topalović
 • Vukan Babić
  Vukan Babić
 • Stefan Marković
  Stefan Marković
 • Veljko Tomović
  Veljko Tomović
 • Jovana Spasenović
  Jovana Spasenović
 • Milija Tešić
  Milija Tešić
 • Lav Mitić
  Lav Mitić

E TIM - ŠASIJA I OSLANJANJE

 • Momir Drakulić
  Koordinator tima za Šasiju i Oslanjanje
  Momir Drakulić
 • Mihailo Mrvošević
  Mihailo Mrvošević
 • Branko Miličić
  Branko Miličić
 • Stefan Jovanović
  Stefan Jovanović

C TIM - POGON

 • Đorđe Vasić
  Koordinator tima za Pogon
  Đorđe Vasić

E TIM - POGON

 • Nemanja Nešković
  Koordinator tima za Pogon
  Nemanja Nešković
 • Rastko Sekić
  Rastko Sekić
 • Ivan Gluvačević
  Ivan Gluvačević
 • Filip Cvejić
  Filip Cvejić

C TIM - ELEKTRONIKA

 • Stefan Vukčević
  Koordinator tima za Elektroniku
  Stefan Vukčević

E TIM - ELEKTRONIKA

 • Nenad Đalović
  Koordinator tima za Elektroniku
  Nenad Đalović

MARKETING I SPONZORSTVA

 • Ana Nikčević
  Koordinator tima za Marketing i Sponzorstva
  Ana Nikčević
 • Maja Milošević
  Maja Milošević
 • Nenad Mirković
  Nenad Mirković
 • Marko Petko
  Marko Petko
 • Milena Ristić
  Milena Ristić
 • Marina Marković
  Marina Marković
 • Katarina Kučuk
  Katarina Kučuk