Tim

U sezoni 2020, tim broji više od 100 studenata, sa 8 fakulteta Univerziteta u Beogradu. U pitanju su Mašinski, Tehnološko-metalurški, Elektrotehnički, Ekonomski, Arhitektonski, Pravni, Vojna akademija, kao i Fakultet organizacionih nauka.

BITI DEO DRUMSKE STRELE

Biti deo tima, znači dobiti zaduženja i obaveze, proučavati sve ranije postignuto i slušati sve savete i kritike, a zatim izaći sa novim idejama i planovima, i doneti konkretno poboljšanje. Nezavisno od toga u kom podtimu neko radi, svi su okupljeni sa zajedničkim ciljem, te se međusobno pomažu i podučavaju. Kako bi se novi članovi što bolje upoznali sa projektom, održavaju se edukacije i testovi. Drumska Strela pruža puno toga, ali je istovremeno veoma zahtevna i od studenata traži vreme i punu posvećenost. Naravno, sav uložen trud se na kraju pretoči u neprocenjivo iskustvo, koje svi članovi ponesu sa sobom i koje im puno znači u daljoj karijeri.

drumska strela 2017, formula student, timska odeca

Struktura tima

Vođa tima

 • Bogdan Čarapić
  Bogdan Čarapić

Vođe

Vođa projekta

 • Ivan Mančev
  Ivan Mančev

Vođe podtimova

Članovi podtima

 • Matej Tomić
  Matej Tomić
 • Nemanja Stojanović
  Nemanja Stojanović
 • Vuk Manojlović
  Vuk Manojlović

Članovi podtima

Šasija i oslanjanje
 • Milija Tešić
  Milija Tešić
 • Ivana Milošević
  Ivana Milošević
 • Adrijan Peković
  Adrijan Peković
 • Aleksandar Krstić
  Aleksandar Krstić
 • Danilo Čavić
  Danilo Čavić
 • Marko Jakšić
  Marko Jakšić
Pogon
 • Adnan Beganović
  Adnan Beganović
 • Marija Milivojević
  Marija Milivojević

Članovi podtima

 • Jovana Belošević
  Jovana Belošević
 • Milica Makević
  Milica Makević
 • Miloš Džaleta
  Miloš Džaleta

Vođe

Vođa projekta

Dušan Šoškić

Dušan Šoškić

Vođe podtimova

Članovi podtima

 • Aleksandar Pejčić
  Aleksandar Pejčić
 • Antonina Antonić
  Antonina Antonić
 • Marko Bek-Uzarov
  Marko Bek-Uzarov
 • Miloš Jovančević
  Miloš Jovančević
 • Nenad Galuška
  Nenad Galuška
 • Petra Panić
  Petra Panić
 • Uroš Mitrović
  Uroš Mitrović

Članovi podtima

 • Lav Mitić
  Lav Mitić
 • Nikolina Vejnović
  Nikolina Vejnović
 • Bogdan Mijajlović
  Bogdan Mijajlović
 • Boris Ilić
  Boris Ilić
 • David Trivunović
  David Trivunović
 • Dušan Opsenica
  Dušan Opsenica
 • Filip Marković
  Filip Marković
 • Miloš Goljanin
  Miloš Goljanin
 • Momčilo Šiljegović
  Momčilo Šiljegović
 • Uroš Matić
  Uroš Matić
 • Uroš Matić
  Uroš Matić
 • Dušan Milivojević
  Dušan Milivojević
 • Miloš Mitrović
  Miloš Mitrović
 • Aleksandar Đermanović
  Aleksandar Đermanović

Članovi podtima

Pogon
 • Ivan Gluvačević
  Ivan Gluvačević
 • Nikola Stojiljković
  Nikola Stojiljković
 • Nenad Đalović
  Nenad Đalović
 • Nemanja Nešković
  Nemanja Nešković
 • Pavle Pendo
  Pavle Pendo
Elektronika
 • Dragica Stojiljković
  Dragica Stojiljković
 • Aleksa Katić
  Aleksa Katić
 • Nikola Milenić
  Nikola Milenić
 • Pavle Radojković
  Pavle Radojković

Članovi podtima

 • Jovana Belošević
  Jovana Belošević
 • Milica Makević
  Milica Makević
 • Miloš Džaleta
  Miloš Džaleta

Vođa

Luka Nikolić

Luka Nikolić

Članovi

 • Isidora Madžarević
  Isidora Madžarević
 • Petar Savić
  Petar Savić
 • Marko Tomanović
  Marko Tomanović