Tim

U sezoni 2024, tim broji više od 70 studenata, sa 8 fakulteta Univerziteta u Beogradu. U pitanju su Mašinski, Tehnološko-metalurški, Elektrotehnički, Ekonomski, Arhitektonski, Pravni, Vojna akademija, kao i Fakultet organizacionih nauka.

BITI DEO DRUMSKE STRELE

Biti deo tima, znači dobiti zaduženja i obaveze, proučavati sve ranije postignuto i slušati sve savete i kritike, a zatim izaći sa novim idejama i planovima, i doneti konkretno poboljšanje. Nezavisno od toga u kom podtimu neko radi, svi su okupljeni sa zajedničkim ciljem, te se međusobno pomažu i podučavaju. Kako bi se novi članovi što bolje upoznali sa projektom, održavaju se edukacije i testovi. Drumska Strela pruža puno toga, ali je istovremeno veoma zahtevna i od studenata traži vreme i punu posvećenost. Naravno, sav uložen trud se na kraju pretoči u neprocenjivo iskustvo, koje svi članovi ponesu sa sobom i koje im puno znači u daljoj karijeri.

drumska strela 2017, formula student, timska odeca

Struktura tima

Vođa tima

 • Boško Bajić
  Boško Bajić

Vođa projekta

 • Vuk Vasić
  Vuk Vasić

Vođe podtimova

Članovi podtima

 • Anđela Rakićević
  Anđela Rakićević
 • Vukašin Arsenijević
  Vukašin Arsenijević
 • Marko Milivojević
  Marko Milivojević
 • Kristian Rendić
  Kristian Rendić
 • Nikola Ristanović
  Nikola Ristanović

Članovi podtima

 • Aleksa Ašanin
  Aleksa Ašanin
 • Uroš Četnik
  Uroš Četnik
 • Strahinja Banović
  Strahinja Banović
 • Igor Bogićević
  Igor Bogićević
 • Živojin Suvajac
  Živojin Suvajac
 • Mihailo Jović
  Mihailo Jović
 • Nebojša Bojinović
  Nebojša Bojinović
 • Vasilije Vučetić
  Vasilije Vučetić
 • Pavle Badnjarević
  Pavle Badnjarević
 • Nikola Nikolić
  Nikola Nikolić
 • Luka Nikolić
  Luka Nikolić
 • Marko Taušanović
  Marko Taušanović
 • Matija Marinković
  Matija Marinković
 • Dunja Broćić
  Dunja Broćić
 • Marko Ćurčin
  Marko Ćurčin

Članovi podtima

Pogon

 • Dušan Murgaški
  Dušan Murgaški

Softver

 • Stefan Bukorović
  Stefan Bukorović
 • Marija Brkić
  Marija Brkić
 • Luka Lazić
  Luka Lazić
 • Kristina Rajković
  Kristina Rajković

Elektronika

 • Katarina Petrović
  Katarina Petrović
 • Ana Manojlović
  Ana Manojlović
 • Mihajlo Krunić
  Mihajlo Krunić
 • Luka Carić
  Luka Carić
 • Stefan Veljković
  Stefan Veljković
 • Đorđe Milekić
  Đorđe Milekić

Članovi podtima

 • Ana Kečić
  Ana Kečić
 • Miljana Krstić
  Miljana Krstić
 • Miona Zeljković
  Miona Zeljković

Vođe

Članovi

 • Ana Kečić
  Ana Kečić
 • Miljana Krstić
  Miljana Krstić
 • Miona Zeljković
  Miona Zeljković