Tim

U sezoni 2023, tim broji više od 60 studenata, sa 8 fakulteta Univerziteta u Beogradu. U pitanju su Mašinski, Tehnološko-metalurški, Elektrotehnički, Ekonomski, Arhitektonski, Pravni, Vojna akademija, kao i Fakultet organizacionih nauka.

BITI DEO DRUMSKE STRELE

Biti deo tima, znači dobiti zaduženja i obaveze, proučavati sve ranije postignuto i slušati sve savete i kritike, a zatim izaći sa novim idejama i planovima, i doneti konkretno poboljšanje. Nezavisno od toga u kom podtimu neko radi, svi su okupljeni sa zajedničkim ciljem, te se međusobno pomažu i podučavaju. Kako bi se novi članovi što bolje upoznali sa projektom, održavaju se edukacije i testovi. Drumska Strela pruža puno toga, ali je istovremeno veoma zahtevna i od studenata traži vreme i punu posvećenost. Naravno, sav uložen trud se na kraju pretoči u neprocenjivo iskustvo, koje svi članovi ponesu sa sobom i koje im puno znači u daljoj karijeri.

drumska strela 2017, formula student, timska odeca

Struktura tima

Vođa tima

 • Boško Bajić
  Boško Bajić

Vođe podtimova

Članovi podtima

 • Miloš Jovančević
  Miloš Jovančević
 • Anđela Rakićević
  Anđela Rakićević
 • Veljko Grgić
  Veljko Grgić
 • Vukašin Arsenijević
  Vukašin Arsenijević
 • Marko Milivojević
  Marko Milivojević
 • Kristijan Rendić
  Kristijan Rendić
 • Rastko Bjeković
  Rastko Bjeković

Članovi podtima

 • Aleksa Ašanin
  Aleksa Ašanin
 • Marko Ćurčin
  Marko Ćurčin
 • Nikola Ćosić
  Nikola Ćosić
 • Strahinja Banović
  Strahinja Banović
 • Igor Bogićević
  Igor Bogićević
 • Vuk Vasić
  Vuk Vasić
 • Živojin Suvajac
  Živojin Suvajac
 • Mihailo Jović
  Mihailo Jović
 • Nebojša Bojinović
  Nebojša Bojinović
 • Uroš Lazović
  Uroš Lazović
 • Vasilije Vučetić
  Vasilije Vučetić
 • Stefan Pjevović
  Stefan Pjevović
 • Pavle Badnjarević
  Pavle Badnjarević
 • Nikola Nikolić
  Nikola Nikolić
 • Luka Nikolić
  Luka Nikolić
 • Petar Markov
  Petar Markov
 • Marko Taušanović
  Marko Taušanović
 • Nina Ruškić
  Nina Ruškić
 • Matija Marinković
  Matija Marinković

Članovi podtima

Pogon

 • Nikola Todorović
  Nikola Todorović
 • Aleksa Katić
  Aleksa Katić
 • Borivoje Begenišić
  Borivoje Begenišić
 • Dušan Murgaški
  Dušan Murgaški
 • Kristina Popović
  Kristina Popović
 • Vera Pavlović
  Vera Pavlović
 • Rastko Jokić
  Rastko Jokić
 • Mihailo Milićev
  Mihailo Milićev
 • Luka Stajić
  Luka Stajić

Softver

 • Pavle Janevski
  Pavle Janevski
 • Marija Brkić
  Marija Brkić
 • Luka Lazić
  Luka Lazić

Elektronika

 • Žarko Kurtešanin
  Žarko Kurtešanin
 • Katarina Petrović
  Katarina Petrović
 • Ana Manojlović
  Ana Manojlović
 • Mihajlo Krunić
  Mihajlo Krunić
 • Jelena Pešić
  Jelena Pešić
 • Luka Carić
  Luka Carić
 • Stefan Veljković
  Stefan Veljković
 • Đorđe Milekić
  Đorđe Milekić

Članovi podtima

 • Ana Kečić
  Ana Kečić
 • Miljana Krstić
  Miljana Krstić
 • Elena Vićentijević
  Elena Vićentijević
 • Valentina Zlatković
  Valentina Zlatković
 • Luka Nišić
  Luka Nišić
 • Miona Zeljković
  Miona Zeljković
 • Viktor Artur Stefanesku
  Viktor Artur Stefanesku
 • Tamara Lazić
  Tamara Lazić
 • Tatjana Đuričić
  Tatjana Đuričić

Vođe

 • Tamara Lazić
  Tamara Lazić
 • Ana Lazarević
  Ana Lazarević

Članovi

 • Ana Kečić
  Ana Kečić
 • Miljana Krstić
  Miljana Krstić
 • Elena Vićentijević
  Elena Vićentijević
 • Valentina Zlatković
  Valentina Zlatković
 • Luka Nišić
  Luka Nišić
 • Miona Zeljković
  Miona Zeljković
 • Viktor Artur Stefanesku
  Viktor Artur Stefanesku
 • Tamara Lazić
  Tamara Lazić
 • Tatjana Đuričić
  Tatjana Đuričić