Tim

U sezoni 2020, tim broji više od 100 studenata, sa 8 fakulteta Univerziteta u Beogradu. U pitanju su Mašinski, Tehnološko-metalurški, Elektrotehnički, Ekonomski, Arhitektonski, Pravni, Vojna akademija, kao i Fakultet organizacionih nauka.

BITI DEO DRUMSKE STRELE

Biti deo tima, znači dobiti zaduženja i obaveze, proučavati sve ranije postignuto i slušati sve savete i kritike, a zatim izaći sa novim idejama i planovima, i doneti konkretno poboljšanje. Nezavisno od toga u kom podtimu neko radi, svi su okupljeni sa zajedničkim ciljem, te se međusobno pomažu i podučavaju. Kako bi se novi članovi što bolje upoznali sa projektom, održavaju se edukacije i testovi. Drumska Strela pruža puno toga, ali je istovremeno veoma zahtevna i od studenata traži vreme i punu posvećenost. Naravno, sav uložen trud se na kraju pretoči u neprocenjivo iskustvo, koje svi članovi ponesu sa sobom i koje im puno znači u daljoj karijeri.

drumska strela 2017, formula student, timska odeca

Struktura tima

Vođa tima

 • Petar Savić
  Petar Savić

Vođe

Vođa projekta

Dušan Opsenica

Dušan Opsenica

Vođe podtimova

Članovi podtima

 • Uroš Mitrović
  Uroš Mitrović
 • Petar Vuleta
  Petar Vuleta

Članovi podtima

 • Nemanja Stojanović
  Nemanja Stojanović
 • Adrijan Peković
  Adrijan Peković
 • Aleksandar Krstić
  Aleksandar Krstić
 • Momčilo Šiljegović
  Momčilo Šiljegović
 • Uroš Matić
  Uroš Matić
 • Miloš Mitrović
  Miloš Mitrović
 • Milan Đurić
  Milan Đurić
 • Ognjen Radićević
  Ognjen Radićević
 • Milan Janković
  Milan Janković
 • Milica Pešić
  Milica Pešić
 • Uroš Stanojčić
  Uroš Stanojčić
 • David Radlović
  David Radlović
 • Anđela Rakićević
  Anđela Rakićević
 • Nikola Matić
  Nikola Matić
 • Uroš Četnik
  Uroš Četnik
 • Marko Ćurčin
  Marko Ćurčin
 • Nikola Ćosić
  Nikola Ćosić
 • Aleksa Mitrović
  Aleksa Mitrović

Članovi podtima

Pogon

 • David Popović
  David Popović
 • Nikola Todorović
  Nikola Todorović

Softver

 • Marta Avramović
  Marta Avramović
 • Nikola Milenić
  Nikola Milenić
 • Mirjana Radosavljević
  Mirjana Radosavljević
 • Mihailo Žarković
  Mihailo Žarković
 • Uroš Popović
  Uroš Popović

Elektronika

 • Marija Marinković
  Marija Marinković
 • Petar Bošković
  Petar Bošković
 • Ana Petrović
  Ana Petrović
 • Petar Luković
  Petar Luković

Vođa

Natalija Đokić

Natalija Đokić

Članovi

 • Aleksa Đorđiev
  Aleksa Đorđiev
 • Tatjana Đuričić
  Tatjana Đuričić
 • Nataša Šormaz
  Nataša Šormaz
 • Marija Milićević
  Marija Milićević
 • Marija Micić
  Marija Micić
 • Simo Denić
  Simo Denić