Prvi sastanak novog tima za sezonu 2017.

Nakon održanog konkursa i pažljivog odabira kandidata, stari članovi Formula Student tima Drumska Strela dočekali su 50 novih članova, kojima su poželeli dobrodošlicu i upoznali ih sa projektom na prvom sastanku novog tima, koji sada broji 75 članova.

Nova, motivisana lica, popunila su salu na Mašinskom fakultetu i pažljivo slušala izlaganja koordinatora Drumske Strele 2017.

Osnovne činjenice o timu, protekloj sezoni, planovima za dalji rad, predočio je koordinator tima, nakon koga su koordinator projekta i koordinatori svih podtimova upoznali članove sa sistemima na vozilu.

Dr Aleksandar Veg, koji je posavetovao nove članove da što više učestvuju u radu i uče, skrenuvši pažnju na korisnost ovog projekta, kao i na bezuslovnu pomoć i podršku na koju ovaj tim može da računa.

Nakon toga, novi članovi su se upoznali sa radnim prostorom tima Drumske Strele, gde će, kao i svake godine, provoditi najveći deo svog slobodnog vremena.

Dobro došli i srećno!