Priprema za takmicenja

Pripreme za kvalifikacije na evropska takmičenja

Članovi tima se marljivo pripremaju za testiranje, čiji ishod će nas kvalifikovati na neka od čak sedam takmičenja u sezoni! 

Kako je januar mesec predviđen za učenje Pravilnika, koji obuhvata tehničke zahteve, tehničke regulative, kao i statičke i dinamičke discipline, tim pored obaveza na fakultetu vredno uči i za predstojeće testove.

Tim za bodove
Računanje bodova

Tokom protekle nedelje, 24. januara, održano je testiranje za kvalifikaciju na takmičenje u Španiji, gde su članovi Drumske Strele pokazali zahtevani nivo znanja, a test je ujedno predstavljao pripremu za naredno, celodnevno testiranje.

Naime, u petak 31. januara sa početkom u 11 časova, održaće se testovi za kvalifikaciju na takmičenja u Italiji, Holandiji, Austriji, Mađarskoj, Nemačkoj i Češkoj, a članovi će morati tačno da odgovore na niz pitanja iz oblasti mehanike, mašinskih elemenata, otpornosti materijala i konstrukcije.

Elektronika spremanje
Tim za elektroniku

Kako su elektronika i pogon jedan od najbitnijih segmenata električnog vozila, članovi tima će odgovarati na pitanja vezana za proračun mreža.

Nakon završenih testova, sledi rangiranje na osnovu procenta tačnih odgovora i vremena potrebnog za rešavanje testa, a samo nekolicina najuspešnijih timova će se kvalifikovati na takmičenja!

Već početkom februara, nakon preliminarnih rezultata, znaće se na kojim takmičenjima će Drumska Strela učestvovati.